Първо третиране - Начало на активна вегетация
(есен/пролет)
Начало на бретене

10-20 дни след първо третиране

При необходимост