Опити и резултати

През последните години проведохме редица опити, както в научни институти, така и в множество земеделски стопанства в страната. Получените резултати са повече от добри, най-вече във финансов план, тъй като приложението на ПАНАМИН АГРО® доказа своите преимущества в три основни посоки - намаляване на себестойността, повишаване на добивите и подобряване на качеството на продукцията. В допълнение, продуктът показва изключителни резултати при състояния на стрес при растенията (замръзване, суша, болести и вредители).

Предимства:
• Толерантност на стрес;
• Ускорява фотосинтезата;
• Удължава вегетационния период;
• По-здрави растения;
• По-малко растителна защита;
• Повишена трайност;
• Повишено съдържание на захари;
• Полжително въздействие върху почвата;
• Подобрена коренова система.

КУЛТУРА Стопанство/Локация  Среден добив Контрола(кг/дка) Среден добив Panamin (кг/дка) Разлика
Пшеница - Софру гр. Бяла, обл. Русе, м-ст Кукувица
Венцислав Ангелов
Агрофактор ООД 
573 663 +15,7%
(90 кг)
Третираната с Panamin площ е 200 дка, а отчетеният резултат от опита е на база ожънати 220 дка
Пшеница - Авеню с. Совата, общ. Свищов   763  897  +17,6%
(134 кг)
Хлебна пшеница - Болония Бревис ООД, с.Секулово
общ. Дулово, обл. Силистра
 600-650  750-800  +15,4-33,3%
(100-200 кг)
Замерването е извършено на блок от 470 дка, разделен на 2 контроли и два опита. Опит 1 е със 70% редукция на ПРЗ, а Опит 2 с 50% редукция на ПРЗ. Резултати след сериозно нападение от кафява ръжда и плевели.
Ечемик гр. Долни Дъбник, обл. Плевен,
ЕТ "Камелия - Васил Гетов"
Венцислав Върбанов 
 528  550  +4,1%
(22 кг)
Приложение на Panamin на поле с измръзнал и подгизнал посев, без никакви други третирания. Посоченият като контрола общ среден добив е от неувредени съседни полета, третирани конвенционално.
Слънчоглед - Бакарди с. Българене, общ. Левски
Славчо Рилчев, "Златен Клас - 46" ООД
348 350 +16,6%
(50 кг)
Третирането с Panamin е направено след сериозна увреда от градушка в стадий 2-3 лист. Контролата е от съседни полета, без щети от градушка.

 

КУЛТУРА Стопанство/Локация  Среден добив Контрола(кг/дка) Среден добив Panamin (кг/дка) Разлика
Домати с. Стряма, обл. Пазарджик
Фабрицио Фрески, Тракия Вали ООД 
7516 -8098 11083 +36,9-47,5%
(2985-3567 кг)
Полско отглеждане на домати за преработка. Резултатите от контролата са от съседни полета с еднакъв сорт.
Био сливи - Стенлей с. Струпец, общ. Сливен
Венцислав Темелков 
3100 3900 +25,8%
(800 кг)
Cливи - Стенлей с. Слокощица, общ. Кюстендил 1200-1400 2200-2300 +57,1-91,7%
(800-1100 кг)
7 годишни дървета.
Ягоди - Хъни гр. Лозница, с. Ловско
Алекса Стил ЕООД 
1000-1500 2300 +53,3-130%
(800-1300 кг)
Резултатът е благодарение на цялостна програма за подхранване, изготвена от Стефан Гроздев. Panamin е вложен с цел предотвратяване на щетите вследствие на късния старт на напояването след края на април.
Череши - Сумит, Козерска, Реджина, Шнайдерова, Стела гр. Кюстендил, м-ст Белия камък  1100 1700 +54,5%
(600 кг)
Задържане на зреенето на площите, третирани с Panamin със 7-8 дни и едновременно узряване. 15% от нетретираните площи са пострадали от Бяла ръжда. При третираните площи процентът е 0%. Размери на плода: 31-33 мм с Panamin, спрямо 28-29 мм без Panamin. Удълженa издръжливост с 15-20 дни на плодовете от третираните площи (в хладилна камера).

 

КУЛТУРА Стопанство/Локация  Среден добив Контрола(кг/дка) Среден добив Panamin (кг/дка) Разлика
Рапица гр. Бяла, обл. Русе, м-ст Чакъла
Венцислав Ангелов 
232 242 +4,31%
(10 кг)
Царевица - Pioner9578 гр. Бяла, обл. Русе, м-ст Чакъла
Венцислав Ангелов
834 1160 +39%
(326 кг)
Нападнати ниви от диви прасета.
Слънчоглед - 25 гр. Стара Загора, с.Малко Кадиево 348 386 +10,9%
(38 кг)
Царевица - 0216 Pioner с. Крушовене, Долна Митрополия 924 1068 +15,5%
(144 кг)
Царевица - P 0023,
dekalp5062
общ Търговище, с. Беломорци
Борислав Митов
850 1000 +17,6%
(150 кг)
Контролата е взета от среден добив по другите парцели, третирането с Panamin е поради забавено развитие.

Резултати Овошки - югозападен регион 2018г

ЗП Ивац Марков - 38дка 10/12 год. череши
КУЛТУРА Качествени
показатели
Контрола (5дка) PANAMIN (33дка)
Череши - сорт Козерска, Ван, Бинг,
Жълта драганова и Стела
Завръз   24% повече
Реколта 1150кг/дка  1580кг/дка
Съхранение   +5-10 дни
Размер 26-28мм  23-32мм
Бяла Ръжда 80% опадане на листата
през Август 
0% през Август
Напукване 25-30%  5%

 

сем. Младенови - 50дка 10/13 год. череши
КУЛТУРА Качествени
показатели
Контрола (5дка) PANAMIN (33дка)
Череши - сорт Козерска, Стела, Сумит
Цъмърс и Ламберт
Завръз   25-30% повече
Реколта 1000кг/дка 1300кг/дка
Съхранение   +5-7 дни
Размер 28-30мм  28-32мм
Бяла Ръжда 30% опадане на листата
през Август 
0% през Август
Напукване 30-40%  5-10%

 

Тодор Стоянов - 11 дка ябълки
КУЛТУРА Качествени
показатели
Контрола (2дка) PANAMIN (9дка)
Ябълки - сорт"Златна превъзходна и Флорина" Завръз   20% повече
Реколта 5 тона 7 тона
Съхранение   +1 месец
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ СТРУПЯВАНЕ

 

Антон Янков- 24дка череши
КУЛТУРА Качествени
показатели
Контрола (4дка) PANAMIN (20дка)
Череши - сорт Шнайдерова, Стела, Сумит, Козерска Завръз   20-25% повече
Реколта 1200кг/дка 1600кг/дка
Съхранение   +10-20 дни
Размер 26-28мм  30-34мм
Бяла Ръжда 20-30%  0%
Напукване 35-50%  10-15%

 

Лъчезар Гергов- 40 дка череши
КУЛТУРА Качествени
показатели
Контрола (4дка) PANAMIN (40дка)
Череши - сорт Шнайдерова, Стела, Сумит, Козерска Завръз   25-30% повече
Реколта 1300кг/дка 1700кг/дка
Съхранение   +10 дни
Размер 26-28мм  30-34мм
Бяла Ръжда 60%  0%
Напукване 30%  5-10%

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - Карнобат - Микроопит
КУЛТУРА КОНТРОЛА* PANAMIN*
вар. I вар. II
Ечемик - Сорт "Земела"  645 кг/дка 695 кг/дка 759 кг/дка
Пшеница - Сорт "Миряна" 749 кг/дка 787 кг/дка 825 кг/дка
*средни стойности
 • без азотно торене
 • без ПРЗ
 • без листен тор
 • 50%редукция на ПРЗ
 • без листен тор


 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - Карнобат - Полски опит - 10дка
КУЛТУРА КОНТРОЛА* PANAMIN*
вар. I вар. II
Ечемик - Сорт "Кубер" 372 кг/дка 404 кг/дка 417 кг/дка
Пшеница - Сорт "Миряна" 510 кг/дка 546 кг/дка 576 кг/дка
 *средни стойности
 • без азотно торене
 • без ПРЗ
 • без листен тор
 • 50% редукция на ПРЗ
 • без листен тор

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО _ Пловдив - Първични резултати
КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Сливи - Сорт "Топ Файв" 7 кг/дърво 21 кг/дърво      50% редукция на ПРЗ

 *средни стойности                        ** 100% конвенционално третиране

ЕТ "Лиман 8 - Елина Колева" - с. Вранино, общ. Каварна
КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Пшеница - Сорт "Енола"

750 760 кг/дка

Претеин 11,7%

900 кг/дка

   Протеин 12,6%

 • 50% редукция на ПРЗ
 • без листен тор и подобрители
Слънчоглед

250 кг/дка

Масленост 42,9%

310 кг/дка

Масленост 48,4%

 • без фунгициди
 • без листен тор и подобрители
Царевица  670 кг/дка 810 кг/дка 
 • без фунгициди
 • без листен тор и подобрители

 *средни стойности                         ** 100% конвенционално третиране

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ _ гр. Генерал Тошево
КУЛТУРА КОНТРОЛА PANAMIN
Пшеница - Сорт "Енола"

600 кг/дка

Протеин 12.2 %

Глутен 23%

640 кг/дка

Протеин 14.4%

Глутен 29%

 • без фунгициди
 • без листен тор и подобрител
Слънчоглед

290 кг/дка

Масленост 43.4%

Влага 8.8%

345 кг/дка

Масленост 48.4%

Влага 7%

Царевица

930 кг/дка

Влага 18.5%

1250 кг/дка

Влага 16.4%

 *средни стойности                         ** 100% конвенционално третиране 

ЗКПУ "Надежда" - с. Невестино, Карнобат
КУЛТУРА КОНТРОЛА PANAMIN
Рапица 190-200 кг/дка 190-200 кг/дка
 • измръзнала рапица готвена за пресаждане с царевица. След третиране с Панамин се възстановява

  *средни стойности 

ET "ИСМ 91 - Иса Сали", с. Зърнево, общ.Тервел
КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Рапица 200-210 кг/дка 250 кг/дка
 • 100 % редукция на ПРЗ
 • без листен тор
Сливи - 150 дка 50 кг 65 кг

 *средни стойности                         ** 100% конвенционално третиране 

 ЕТ "Иван Димитров" - с.Мезек, общ. Свиленград
КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Пшеница - Сорт "Аполон" 520 кг/дка 585-615 кг/дка
 • 50% редукция на ПРЗ
 • без листен тор и подобрители

 *средни стойности                         ** 100% конвенционално третиране 

 

"Кронос Агро Трейд" ЕООД - с.Маломир, обл. Ямбол
- опитът е направен на скат с песъчлива почва с кисела рееакция

КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Шарен Слънчоглед за човешка консумация ТИП-Хибрид Х4334

221 кг/дка

Ph - 7.3- 7.8

255 кг/дка

Ph 5-5.5

 • без фунгициди
 • без листен тор и подобрители

 *средни стойности                         ** 2 пъти бор и фунгициди, листен тор и микроелменти

 

Сподели

Запишете се за нашия бюлетин! Може да научавате всички нови промоции