Опити и резултати

През последната година проведохме редица опити, както в научни институти, така и в множество земеделски стопанства в страната. Получените резултати са повече от добри, най-вече във финансов план, тъй като приложението на ПАНАМИН АГРО® доказа своите преимущества в три основни посоки - намаляване на себестойността, повишаване на добивите и подобряване на качеството на продукцията. В допълнение, продуктът показва изключителни резултати при състояния на стрес при растенията (замръзване, суша, болести и вредители).

ПАНАМИН АГРО® е иновационна, уникална в световен мащаб, смес от скални брашна, добити от най-висококачествени австрийски вулканични скали, минерали и варовици. Продуктът е богат на повечето микро и макроелементи, необходими за изхранването и защитата на растенията. Благодарение на иновативната технология на смилане, размерът на частиците е сведен до нанониво, което допринася за максималното усвояване на продукта от растението. ПАНАМИН АГРО® е приложим за реминализация на растенията и почвите при всички видове култури, посредством листно торене.

Предимства:
• Повишена устойчивост на суша;
• Мразоустойчивост (по-високо съдържание на глюкоза);
• Повишена устойчивост срещу нападения от гъбни патогени и толерантност към стрес;
• Повече и по-бързо нарастваща зелена маса;
• Значително подобрение на кореновата система;
• Подобряване на имунната система на растението;
• Органично (биологично) отглеждане.

• CO2 за фотосинтеза - свеж зелен цвят и почти никакви болести
• CaO помага там, където е необходим, той гарантира растежа!
• SiO2 + микро- и макроелементи за идеален баланс (без хлороза)

• Значително повишени добиви (10 - 30 %)
• Повишен срок на съхранение - до 200 %;
• Хомогенна реколта - 80 % от добива може да се продаде на най-висока цена
• Повишени качествени показатели;
• По-високо качество и по-добър вкус благодарение на по-високото съдържание на глюкоза.

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - Карнобат - Микроопит
КУЛТУРА КОНТРОЛА* PANAMIN*
вар. I вар. II
Ечемик - Сорт "Земела"  645 кг/дка 695 кг/дка 759 кг/дка
Пшеница - Сорт "Миряна" 749 кг/дка 787 кг/дка 825 кг/дка
*средни стойности
 • без азотно торене
 • без ПРЗ
 • без листен тор
 • 50%редукция на ПРЗ
 • без листен тор


 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - Карнобат - Полски опит - 10дка
КУЛТУРА КОНТРОЛА* PANAMIN*
вар. I вар. II
Ечемик - Сорт "Кубер" 372 кг/дка 404 кг/дка 417 кг/дка
Пшеница - Сорт "Миряна" 510 кг/дка 546 кг/дка 576 кг/дка
 *средни стойности
 • без азотно торене
 • без ПРЗ
 • без листен тор
 • 50% редукция на ПРЗ
 • без листен тор

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО _ Пловдив - Първични резултати
КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Сливи - Сорт "Топ Файв" 7 кг/дърво 21 кг/дърво      50% редукция на ПРЗ

 *средни стойности                        ** 100% конвенционално третиране

ЕТ "Лиман 8 - Елина Колева" - с. Вранино, общ. Каварна
КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Пшеница - Сорт "Енола"

750 760 кг/дка

Претеин 11,7%

900 кг/дка

   Протеин 12,6%

 • 50% редукция на ПРЗ
 • без листен тор и подобрители
Слънчоглед

250 кг/дка

Масленост 42,9%

310 кг/дка

Масленост 48,4%

 • без фунгициди
 • без листен тор и подобрители
Царевица  670 кг/дка 810 кг/дка 
 • без фунгициди
 • без листен тор и подобрители

 *средни стойности                         ** 100% конвенционално третиране

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ _ гр. Генерал Тошево
КУЛТУРА КОНТРОЛА PANAMIN
Пшеница - Сорт "Енола"

600 кг/дка

Протеин 12.2 %

Глутен 23%

640 кг/дка

Протеин 14.4%

Глутен 29%

 • без фунгициди
 • без листен тор и подобрител
Слънчоглед

290 кг/дка

Масленост 43.4%

Влага 8.8%

345 кг/дка

Масленост 48.4%

Влага 7%

Царевица

930 кг/дка

Влага 18.5%

1250 кг/дка

Влага 16.4%

 *средни стойности                         ** 100% конвенционално третиране 

ЗКПУ "Надежда" - с. Невестино, Карнобат
КУЛТУРА КОНТРОЛА PANAMIN
Рапица 190-200 кг/дка 190-200 кг/дка
 • измръзнала рапица готвена за пресаждане с царевица. След третиране с Панамин се възстановява

  *средни стойности 

ET "ИСМ 91 - Иса Сали", с. Зърнево, общ.Тервел
КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Рапица 200-210 кг/дка 250 кг/дка
 • 100 % редукция на ПРЗ
 • без листен тор
Сливи - 150 дка 50 кг 65 кг

 *средни стойности                         ** 100% конвенционално третиране 

 ЕТ "Иван Димитров" - с.Мезек, общ. Свиленград
КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Пшеница - Сорт "Аполон" 520 кг/дка 585-615 кг/дка
 • 50% редукция на ПРЗ
 • без листен тор и подобрители

 *средни стойности                         ** 100% конвенционално третиране 

 

"Кронос Агро Трейд" ЕООД - с.Маломир, обл. Ямбол

- опитът е направен на скат с песъчлива почва с кисела рееакция

КУЛТУРА КОНТРОЛА** PANAMIN*
Шарен Слънчоглед за човешка консумация ТИП-Хибрид Х4334

221 кг/дка

Ph - 7.3- 7.8

255 кг/дка

Ph 5-5.5

 • без фунгициди
 • без листен тор и подобрители

 *средни стойности                         ** 2 пъти бор и фунгициди, листен тор и микроелменти

 

Сподели

Запишете се за нашия бюлетин! Може да научавате всички нови промоции