СТИМУЛАТОР ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КУЛТУРИ

ПАНАМИН АГРО® е иновационна, уникална в световен мащаб, смес от скални брашна, добити от най-висококачествени австрийски вулканични скали, минерали и варовици. Благодарение на иновативната технология на смилане, размерът на частиците е сведен до нанониво, което допринася за максималното усвояване на продукта от растението.

Приложим за реминерализация на растенията и почвите при всички видове култури, посредством листно приложение.

Имате въпроси?

Панамин Агро - Изцяло БИО Сертифициран продукт

100% биологичен продукт

Разрешен за екологичното земеделие съгласно ЕИО № 834/2007 и 889/2008

ПАНАМИН АГРО® е уникална смес от фино стрити скални брашна. Добита от естествени, австрийски вулканични скали и минерали за реминерализация на растенията и почвите посредством листно приложение. Без тежки метали, богат на активни макро- и микроелементи.

ПАНАМИН АГРО® е комплексно действащ листен и почвен тор. С неговите основни компоненти калциев и магнезиев карбонат той дава възможност посредством освободения СО2 да ускори фотосинтезата и да се повлияе благоприятно на pН нивото на растенията и почвата. Благодарение на иновациони технологии ние успяхме да разпаднем тези суровини до нано ниво с размер на частиците от 0,1 до 6 микрона.

С естествения произход на суровините и малкия размер на частиците осигурихме максимално усвояване и натрупване в запас на жизнено необходими хранителни вещества, което допринася за системното действие на продукта.

Разрешен за екологичното земеделие съгласно ЕИО № 834/2007 и 889/2008

Съставки на Панамин Агро и тяхните функции

Панамин

При проникване в листата естествения разпад на двата карбоната (калциев и магнезиев) води до запасяване на растението с естествено свързан СО2

Picture 6

С основните си съставки калциев карбонат, магнезиев карбонат, силициев диоксид и микроелементи, на желязо, цинк и мед наред с природен СО2 предлага на всеки ползвател и на всяка култура един супермодерен биопрепарат.

Picture 5

Изпъкнала нерватура – признак на ускорена фотосинтеза и максимално усвояване на хранителните вещества

ПАНАМИН АГРО® ФУНКЦИЯ

ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО
ЗАПАСЯВАНЕ С ЕСТЕСТВЕН CO2

1. Ускорена фотосинтеза и удължен
период на вегетация

 

Научно е доказано, че през топлите месеци фотосинтезата драстично намалява в периода между 10:00-17:00 часа. Това е така, защото при температури над 28 градуса СО2
от повърхността се издига нагоре във въздуха. Заради запаса от естествено свързан въглероден диоксид на клетъчно ниво, растенията продължават да фотосинтезират дори и при неблагоприятни климатични условия минимум 15 дни по-дълго.

Растежът се управлява от светлината.
Заради светлосиния и червения спектър фотосинтезата е най-добра сутрин и вечер

2. Запасът от CO2 води до повишен синтез на глюкоза, това означава: сгъстяване соковете на растението, осигурявайки сериозен толеранс към слани и измръзване.

Органична функция на ПАНАМИН АГРО®

• Нетна и пълна скорост на фотосинтеза, система 1 и 2
• Тургур, аденозинтрифосфатаза, Цикъл на Калвин, рибулозобифосфаткарбоксилаза/оксигеназа
• Укрепване на клетъчните стени (хлоропласти и хлорофил)
• Разтвор от микроелементи: Fe, Zn, Mg и др.!
• Имунна система
• Воден цикъл: Ксилем/Филем, транспирация/респирация,
• Биомаса и коренова система, синтез на глюкоза

3. Регулацията на устицата в следствие на запасяване с ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, намалява транспирацията на влага и води до толерантност към суша

За производството на 1 молекула CO2 растението изразходва 100 молекули вода. Растението се състои от 80 – 90 % вода.

Фунгистатичен ефект

Благодарение на затворените устици и формирания от силиция двоен кутикулен слой, се получава естествена преграда срещу гъбни патогени.

Приложението на ПАНАМИН АГРО® подсилва механичната бариера срещу гъбни патогени.

СЪСТАВКИ НА ПАНАМИН АГРО® И ТЯХНАТА ФУНКЦИЯ

СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД (SiO2)

ВТОРИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЕЛЕМЕНТ НА ЗЕМЯТА
Si е един от най-важните елементи за развитието на растенията. Силициевата киселина – Si(OH)4, се поема от почвата през кореновата система и се транспортира през ксилема до растителните части, където се кондензира под формата на силикагел.

Повишен имунитет = по-здрави растения

Първият отговор на растението в борбата му за оцеляване в следствие на Абиотичен и Биотичен стрес е производството на един от основните фитохормони – силициева киселина. Благодарение на високото съдържание на SiO2 в ПАНАМИН АГРО®, растението има възможност да синтезира по-голямо количество от този фитохормон.

Picture 14

Биотичен стрес
Запасяването със SiO2 води до втвърдяване на кутикулата (двоен кутикулен слой) и сгъстяване на трихомите (фини власинки по повърхността на растенията). В резултат на това някои видове неприятели го разпознават, като неблагоприятна среда и отлитат. Формираният силициевокутикулен слой служи за преграда срещу проникване на патогените (брашнести мани, алтернарии, ръжди, септории и др.). Силицият спомага за предпазване от нова атака – системна придобита устойчивост.


Абиотичен стрес
Силиция има положително влияние за зaздравяването на клетъчните стени и механичната устойчивост, като подобрява структурата на растителните тъкани. Произвежда по-силни стъбла с по-изправени листа. Увеличава усвоимостта на хранителни вещества. Запасът на Si в растителните тъкани намалява скоростта на транспирация устойчивост на суша и стрес от високи температури, редуцира солевия баланс, като инхибира усвояването на натрий. Si поддържа оптимален воден потенциал в клетката, чрез регулиране на осмотичното налягане, както и върху биосинтеза на хлорофил.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНАМИН АГРО® ВЪРХУ pH СТОЙНОСТИ И ПОЧВЕНА СТРУКТУРА

Въздействието на Панамин Агро® за оптимизиране на pН нивото на почвата се дължи на постоянно еднакво съотношение на СаО и СО2. При ниско pН СаО повишава pН нивото до зона на влияние на СО2 и обратно когато pН нивото е високо СО2 го понижава до зона на влияние на СаО.

По този начин pН нивото остава оптимално и в резултат на това всички хранителни елементи в почвата стават усвоими. Обикновено в 1 хектар могат да се срещнат над 10 различни стойности на pН с ПАНАМИН АГРО® вие успявате да изравните различните pН нива за да могат всички съдържащи се в почвата микроелементи да станат усвоими за растенията.

Научно е доказано, че финото смилане създава огромна обемно активна повърхност. Например: при груб варовик с фракция 1мм. от 1грам може да се покрие повърхност от 49 кв. см. при ПАНАМИН АГРО® обаче са до 800 кв.м от грам с действащите 90 милиарда Панамин частици. Чрез отлагането на голям брой калциеви йони по глинени и хумусни частици, почвената структура се стабилизира, чрез което сеподобрява водния режим и аерацията на почвата. 

ФИНОТО СМИЛАНЕ ВЛИЯЕ НА РАЗТВОРИМОСТТА!

Един от ключовете за възстановяване на почвената структора е процесът на реминерализация.

Един от ключовете за възстановяване на почвената структора е процесът на реминерализация.

Скалните брашна в ПАНАМИН АГРО® са градивен елемент на здравата почва.

ПОЛЗИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО
НА ПАНАМИН АГРО®

• 100% биологичен продукт създаден от естествени, природни суровини
• подобрена коренова система
• повишена усвояемост на елементите в растението
• толерантност към абиотичен и биотичен стрес
• подсилва имунния отговор на растението и ускорява фотосинтезата
• удължава периода на вегетация
• интегрирана растителна защита
• повишава качествените показатели на продукцията (съдържание на захари, масло, протеин и др.)
• повишен срок на съхранение
• положително действие върху почвата
• повишение на добива

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАНАМИН АГРО®

ОПАКОВКА

Опаковка в книжни чували по:
15 кг. и 6 кг.
Палети по 750 кг

1231231

Инструкции
• При смесване с други препарати винаги се добавя последен!
• Разтваря се в смесителя на пръскачката или в отделен съд – до хомогенна течност!
• Пръскачките трябва да се движат с постоянно включено разбъркващо устройство.
• За третирането е достатъчна обичайна разпръсквателна техника, налягане 4 – 6 атмосфери, големината на дюзите да е по-малка от 0,3 мм.
• Скорост на третирането: идеална при 5 – 8 км/ч, вятър по-слаб от 3 – 5 м/сек.
• Температурен диапазон на приложение: сутрин/вечер при температури 8 – 28ОС.
• Да се предпази 4 часа от възможно отмиване от дъжд.
• ПАНАМИН АГРО® може да се разпръсква отделно или заедно с всички видове препарати за растителна защита и торове с изключение на такива с рН ниво НЕ ПО-НИСКО от рН 3,4.
• Не са необходими прилепители.

За ваше улеснение, вече имаме решение Нашата нова разработка ПАНАМИН АГРО® вече под формата на СУСПЕНЗИЯ. Стабилизираната суспензия вече е приложима и при фертигация и оранжерийно производство.

Опаковки Суспензия