Panatop - BASE NSMg GLICIN

КОМБИНАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ Base NSMg Glicin e течен тор с високо съдържание на азот, сяра, магнезий, глицин и органичен въглерод. Глицинът е най-малката аминокиселина и поради малкия си размер лесно прониква в растителните тъкани. Аминокиселината Glicin е идеален естествен хелатообразуващ агент. Балансираното съотношение на елементите осигурява едновременно стартиране и развитие на всички култури.

Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?