Panatop - IMMUNO ACTIVE +

ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВИ И СИЛНИ РАСТЕНИЯ Immuno Active + е трикомпонентен суспензионен стимулатор с високо съдържание на калций, магнезий и мед, който повишава толерантността на растенията към неблагоприятни биотични и абиотични фактори. Засилва имунния отговор на растенията спрямо патогени и други вредители със силно изразен фунгициден ефект. Играе важна роля в растежа и храненето на растенията, като допринася достигане максималният потенциала на културата. Подобрява почвените показатели. Приложим при всички видове култури.

Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?