Panatop - IMMUNO ACTIVE

АКТИВЕН ИМУНИТЕТ, ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ, ВИСОКИ ДОБИВИ Immuno Active е иновативен суспензионен стимулатор с високо съдържание на калций и магнезий, който повишава толерантността на растенията към неблагоприятни биотични и абиотични фактори. Засилва имунитета на растенията спрямо патогени и подобрява почвените показатели. Играе важна роля в растежа и храненето на растенията, като допринася достигане максималният потенциала на културата. Приложим при всички видове култури.

Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?