Panatop - Zn 15

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ЦИНК ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ Zn 15 е бързо усвоим течен тор с високо съдържание на леснодостъпен за растенията цинк. Подходящ за култури с високи изисквания към този микроелемент, както и за предотвратяване и коригиране на цинков дефицит. Цинка повишава коефициента на използване на азотните и фосфорните торове, с което подобрява азотното хранене.

Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?