Резултати и опити

 

Количествени Резултати 2016 / 2017

 

Зърнени култури
Култура Име на фирма/институция Площ дка Добив с ПАНАМИН кг/дка

Добив контрола   кг/дка

Увеличение в кг Процентно увеличение Коментар
Пшеница Институт по земеделие Карнобат   0.01 825  749  76   10.15% Пшеница сорт "Миряна" без азотно торене и пестициди

 787

 749 38  5.07%  Пшеница сорт "Миряна" с азотно торене редуцирано на 50%
  10 546   510  36 7.06%  Пшеница сорт "Миряна" без азотно торене
 576 510   66 12.94%  Пшеница сорт "Миряна" с азотно торене редуцирано на 50%
Институт по земеделие Генерал Тошево  10  640 600  40  6.67%  Само Панамин, без никакви други третирания. Опита е направен на неблагоприятна почва с кисела реакция
 ЕТ"Лиман-8 - Елина Колева"  190  900 755   145  19.21% Пшеница сорт "Сориал" с редуцирани 50% ПРЗ и без листен тор. Контролата е на площ от 180 дка.
 ЕТ "Иван Димитров" 50  615  520   95  18.27%  50% редукция ПРЗ, без листен тор
 "Ставен" АД с.Ботево 200 650 550  100   18.18%  Пшеница сорт "Апаш" на LG с редуцирани 50% ПРЗ

 

 
Култура Име на фирма/институция Площ дка Добив с ПАНАМИН кг/дка Добив контрола   кг/дка Увеличение в кг Процентно увеличение Коментар
Ечемик Институт по земеделие -
Карнобат
0.01   695 645  50  7,75% Ечемик сорт "Земела" без азотно торене
 759 645 114 17,67% Ечемик сорт "Земела" с азотно торене редуцирано на 50%
10   404 372 32 8,60% Ечемик сорт "Кубер" без азотно торене
 417 372 45  12,10% Ечемик сорт "Кубер" с азотно торене редуцирано на 50%
 74 312 280 32 11,43% Биоечемик сорт "Перун"
Царевица Институт по земеделие
Генерал Тошево
 10 1250 930 320 34,41% Само Панамин, без никакви други третирания
ЕТ"Лиман-8-Елина Колева"  500 810 675 135 20%  

 

 ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ
Култура Име на фирма/институция Площ дка Добив с ПАНАМИН кг/дка Добив контрола   кг/дка Увеличение в кг Процентно увеличение Коментар
Рапица ЕТ " ИСМ 91-ИСА САЛИ" 88 240 205 35 17,07% Опита е третирам само с Панамин спрямо 3 конвенционални третирания на контролата
Кооперация ЗПК "Надежда" 230 200 200 0 0 Третираната с Панамин Агро рапица е измръзнала, но е догонила по растеж и добив неизмръзналата и нетретирана с Панамин
Слънчоглед Институт по земеделие Генерал Тошево 10 345 290 55 18,97% Само с Панамин Агро, без никакви други третирания
Йонивел ЕООД 530 325 290 35 12,07% Контролата е третирана с листен тор, фунгициди и подобрители
ЕТ "Лиман-8-Елина Колева" 2300 310 250 60 24% Контролата е третирана с листен тор, фунгициди и подобрители
Кронос Агро Трейд ЕООД   255 221 34 15,38% Опитът е направен на скат, песъчлива почва с кисела реакция.Ph от 5.5 до 6 при Рh от 7,3 до 7,8 при контролната група. Контролата е ретирана 2 пъти с бор и фунгицид, листно торене с микро елементи

 

ПЛОДОВЕ
Култура Име на фирма/институция Площ дка Добив с ПАНАМИН кг/дка Добив контрола   кг/дка Увеличение в кг Процентно увеличение Коментар
Сливи Институт по овощарство Пловдив   21 7 14 200% Сливи сорт "Топ Файв". При опита с Панамин до 50% са редуцирани ПРЗ
ЕТ " ИСМ 91-ИСА САЛИ" 150 65 50 15 30% Био сливи, третирани с Панамин

 

Качествени Резултати 2016 / 2017

 
Култура Име на фирма/институция СОРТ ОПИТ Хлорофил в листата Хектолитрова маса, кг Протеин % Глутен % Отпускане мм Маса на 1000 зърна, гр Влага %
Пшеница Институт по замеделие Карнобат Миряна Вариант 1 - контрола 6,4 80,4 11,9 19,6 5,8 41,5  
Вариант 2 - без азотно торене 10,5 80,5 11,9 21,9 5,5 43,4  
Вариант 3 - азотно торене редуцирано до 50% 24,1 80,5 12,7 23,6 5,2 45,6  
Институт по замеделие Генерал Тошево   Вариант 1 - контрола   79 12,2 23     12,4
Вариант 2 - третирана с ПАНАМИН   82 14,4 29     11,8
ЕТ "Лиман-8-Елина Колева" Сориал Вариант 1-контрола     11,7        
Вариант 2 - третирана с ПАНАМИН     12,6        

 

Култура Име на фирма/институция СОРТ ОПИТ Маса на 1000 зърна, г Хектолитрова маса, кг Протеин%
Ечемик Институт по земеделие Карнобат Земела Вариант1 - контрола 40,1 73,6 10,5
Вариант 2 - без азотно торене 41 73,6 11,4
Вариант 3 - азотно торене редуцирано до 50 % 41,2 73,8 11,4

 

Култура Име на фирма/институция ОПИТ Влага % Хектолитрова маса, кг Масленост %
Слънчоглед Институт по земеделие Генерал Тошево Вариант 1 - контрола 8,8 32 43,4

Вариант 2 - Третирана с ПАНАМИН

7 34 48,4

 

Култура Име на фирма/институция ОПИТ Влага % Хектолитрова маса, кг
Царевица Институт по земеделие Генерал Тошево Вариант 1 - контрола 18,5 72

Вариант 2 - Третирана с ПАНАМИН

16,4 75

Сподели

Запишете се за нашия бюлетин! Може да научавате всички нови промоции