Състав и действие

ПАНАМИН АГРО® 

CaCO3=(CO2+CaO)
MgCO3 = (CO2+MgO)
SiO2 + микро и макроелементи

С основните си съставки КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ, МАГНЕЗИЕВ КАРБОНАТ, СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД и много микро и макро елементи : КАЛИЙ, ЦИНК, ЖЕЛЯЗО, ФОСФОР и естествено свързания ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД произхождащи от уникални в световен мащаб находища в Австрия, ние успяхме с нещо специално.

Благодарение на природния си произход и изключително фините си частици, съставките на ПАНАМИН АГРО® се усвояват напълно и натрупват в запас в растенията. При проникване в листата естествния разпад на двата карбоната (Калциев и Магнезиев) води до запасяване на растението с естествено свързан ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, който ускорява, подсилва и удължава периода на фотосинтезата.

 

 

 

CO2

Въглероден диоксид

1 кг ПАНАМИН АГРО = 160литра газ CO2

CaO2= Фотосинтеза (CO2 = C+O2)

Чрез подаване на ПАНАМИН АГРО® се повишава фотосинтезата. Действието на това торене допълнително се засилва от съдържащите се в него хранителни вещества (CaO, Fe, Si, Mn, Mg)

Основни функции от допълнителното захранване с естествен CO2

  • Многократно ускорена фотосинтеза, както и удължен период на фотосинтезата

Научно е доказано, че при температура над 28 градуса по Целзий въглеродният диоксид се издига нагоре и растенията не могат да фотосинтезират в период между 10:00 - 17:00ч. Заради запаса от естествено свързан въглероден диоксид, растенията продължават да фотосинтезират дори и при такива условия минимум 15 дни по-дълго.

 

През лятото съдържанието на СО2 във въздуха е минимално

 

Със своя СО2 ПАНАМИН АГРО помага на растежа дори при сух климат 

 

  • Повишаване на синтеза на глюкоза, което дава толерантност към слани и измръзване

  • Регулация на устицата в следствие на запасяване с Въглероден Диоксид, намалява транспирацията на влага и води до толерантност към суша

 

Наличието на достатъчно количество CO2 води до продължително затваряне на устицата, което предотвратява загубата на влага и навлизането на вируси в тях

 

За производството на 1 молекула CO2 растението изразходва 100 молекули вода

SiO2

Силициев диоксид (SiO2)

Въздействие на ПАНАМИН АГРО® върху имунитета на растенията

Силицият е вторият по разпространение елемент на земята и един от най важните за развитието на растенията.

 

Строежът на клетката се подобрява от силициевия диоксид.

 

Силициевият диоксид силно намалява растежа на гъбните патогени.

 

Толерантност към стрес и устойчивост на вредители(болести и неприятели).

 

Силициевият диоксид стимулира енергийните нива и кореновата
система (вирусите не проникват през
устицата)

 

В бамбука има 77 % силициев диоксид. Той е едновременно як и гъвкав. (Виж Triticum L.)

Антистресови функции
Независимо дали растението е подложено на биотичен или абиотичен стрес, първият отговор е производството на един от основните фитохормони в борбата му за оцеляване - СИЛИЦИЕВА
КИСЕЛИНА (SА).

* Si при абиотичен стрес
Редица изследвания потвърждават, че влиянието на СИЛИЦИЯ повишава водното съдържание и количеството на сухо вещество в растенията и потвърждават неговата роля в повишаване толерантността към суша и други видове абиотичен стрес, чрез задействане на антиоксидантните си механизми. Доказано е също, че Si поддържа оптимален воден потенциал в клетката чрез регулиране на осмотичното си налягане, както и върху биосинтеза на хлорофил.
Основно: третираните с Si растения повишават толерантността си към суша, чрез по-добро акумулиране на ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД (CO2) ниско транспирационно ниво, запазване на листния
воден потенциал чрез пряко влияние на Si върху регулацията на стомата. Не на последно място Si играе важна роля при поемане и придвижване на хранителните вещества при засушаване. Също
така повишава количеството на КАЛИЙ, КАЛЦИИ в листата и корените и подобрява усвояването на ФОСФОР, КАЛИЙ, КАЛЦИЙ, ЖЕЛЯЗО и МАНГАН

*Si при биотичен стрес:
Изследвания доказаха, че Si повишава имунитета на растенията към болести и насекоми чрез прякото участие в механизмите на устойчивост. Веднъж натрупан в растенията създава механични и физични бариери за изхранване и развитие на насекомите.
- Силното сгъстяване на трихомите (власинките на листата) и увеличаване на тяхната здравина, както и двоен кутикулен слой - които затрудняват нападението, подвижността, размножаването и изхранването на вредителите.
- Формираният от силициев - кутикулен двоен слой служи като защитен фактор за директно проникване на патогени през кутикулата. Si пряко участва в регулацията на стомата, което намалява възможността от навлизане на патогени в растителната тъкан.

Съдържащият се и специално избран силиций в ПАНАМИН АГРО® акумулира освен това наличния в растенията АЗОТ и КАЛИЙ и бавно го освобождава – един вид буфер. Освен това капацитетът за съхраняване на вода се повишава 300 пъти.

Ca и Mg

Калций и магнезий

Клетъчните стени и мембрани са      по-здрави

 

Корените нарастват по-бързо и са по-силни

 

Стойността pH на растението е оптимална

 

Калцият и магнезият са много тежки и бавни елементи (няма пренос от корените към листата)

Без калций няма растеж,
без магнезий няма качество и устойчивост.
В природата калцият се среща само в свързана форма като съставна част на минерали и трябва да бъде отделен.

В тази област направихме с ПАНАМИН АГРО® много изследвания и можем да твърдим, че съдържащите се в ПАНАМИН АГРО® СаО и MgO са с изключително качество и във възможно най-усвоимата форма. 

Калцият укрепва стената на клетката: 

Общоизвестно е, че култури с 0,5% съдържание на Са се считат за достатъчно снабдени. Понеже растенията поемат хранителните вещества от почвата, рН нивото и съдържанието на Са на почвата са от най-голямо значение. Вътре в растението Са трудно се придвижва. Затова едно постоянно снабдяване с Са е повече от целесъобразно.

Магнезият осигурява качество, здравина, еластичност на растението и толерантност към стрес:
Подпомага усвояването на калция и други микро- и макроелементи. Магнезият е изключително важен елемент за фотосинтезата и основна част от структурата на хлорофила, който поддържа зелени листата. Дефицита на магнезий, води до намаляване на добива и до по-висока чувствителност към болести по растенията. 

Калцият и магнезият са жизнено необходими хранителни вещества за всички културни растения и служат:
• Повишават имунитета и толерантността към всякакъв вид стрес на растенията.
• Качеството на продукцията се увеличава значително.
• Двата елемента имат синергично действие по отношение на усвояемостта от растенията

Микро- и макроелементи

Микро- и макроелементи

С ПАНАМИН АГРО® реминерализираме почвата и растенията по биологичен начин и се грижим с оптимизирането на рН нивото за наличието на елементите в растенията

 

Повечето хранителни вещества за растенията имат оптимална разтворимост в обхвата на рН от 5,5 до 7,0. При повишаващо се рН ниво нараства наличието на азот (N), сяра (S), калий (К), калций (Са) и магнезий (Mg), но и на молибден (Mо). Разтворимостта на микрохранителните вещества желязо (Fe), манган (Mn), мед (Cu) и цинк (Zn) напротив - намалява, така че при рН нива над 7.0 може да се стигне до техен недостиг

С прилагането на ПАНАМИН АГРО® покачваме във всеки случай оптимално рН нивото, в растението са на разположение естествени микро- и макроелементи на ПАНАМИН АГРО® 

ПАНАМИН АГРО®      
притежава изобилие от      
микро/макро елементи      
       
Макроелементи в ПАНАМИН: Parameter Content Unit
N° 12: Магнезий SiO2 29.29 Weight -%
N° 15: Фосфор P2O5 0.05 Weight -%
№16: Сяра   K2O 1.21 Weight -%
N 19: Калий  MgO 3.23 Weight -%
N 20: Калций   MgCO3 6.76 Weight -%
  CaO 30.50 Weight -%
 Микроелементи в ПАНАМИН: CaCO3 27.96 Weight -%
N 14: Силиций TiO3 0.16 Weight -%
N° 23: Ванадий Cu 0.0008 Weight -%
 N 24: Хром Na2O 0.68 Weight -%
N 25: Манган Zn 0.0015 Weight -%
N 26: Желязо  Fe 0.152 Weight -%
N 29: Мед  SO3 0.01 Weight -%
N 30: Цинк pH-value 8,8  
N 42: Молибден       

Запишете се за нашия бюлетин! Може да научавате всички нови промоции