Състав и действие

ПАНАМИН АНИМАЛ е 100 % естествена хранителна добавка за всички видове продуктивни животни, произведена в Австрия.
• Проверените в практиката хранителни добавки намират приложение в животновъдството за повишаване на ефективността на всички хранителни вещества, давани на животните и за укрепване на тяхната жизнеспособност при поглъщане на замърсители, за по нататъшно подпомагане за хигиената на животните и поглъщане на миризмата. Гранулометрия - 15 микрометра вместо 1-4 милиметра, повърхността на 1 грам е около 600 м2!
ПАНАМИН АНИМАЛ може да свързва селективно токсини като амоняк, които се образуват или при храносмилането или са погълнати с храната. Другите важни хранителни вещества (захари, витамини, аминокиселини и др.) остават на разположение на животните. Няма остатъчни вещества в животинските продукти.
• Хранителната добавка ПАНАМИН АНИМАЛ, която се базира на естествени австрийски минерали (калцит, доломит, цеолит) просто се добавя към ежедневната храна. Тя може да се прилага при отглеждането на всички видове животни. В резултат на специалната производствена технология нашият продукт е пригоден за всякакви различни приложения.
ПАНАМИН АНИМАЛ отлично допълва ежедневното хранене – особено при обезпечаването на протеини и въглехидрати, защото тя стабилизира храносмилането и подобрява усвояването на хранителните вещества. Тя има защитен физиологичен ефект върху стомашно-чревния тракт и активира микроорганизмите.

Домашни птици – ползи

• Детоксикация на организма чрез свързване на вредни субстанции

• По-висока жизнеспособност чрез намаляване на стреса

• Намалена степен на смъртност

• По-добро усвояване на хранителните вещества поради подобрено развитие на микроорганизмите

• Значително повишаване на пропоцията от среден  на голям размер яйца

• При свързването на амоняка в тора

• При свързването на органични миришещи субстанции

• При повишаване на хигиената в кокошарника чрез по-сух тор

• За подобрено третиране на течния тор

Прасета – ползи

• По-добро усвояване на хранителните вещества поради подобрено развитие на необходимите микроорганизми 

• Повишена жизнеспособност на свинете поради свързване на опасните  субстанции

• Намаляване на миризмата в свинарника и на течния тор поради свързване на амоняка

• По-добро качество на течния тор

• Подобрено ежедневно увеличаване на теглото

• По-малко диария при прасетата

• Съкратен период на угояване

• Значително намаляване на канибализма

• По-спокойни животни

Едър рогат добитък (говеда) – ползи

• Детоксикация на организма чрез свързване на вредни субстанции

• По-добро усвояване на хранителните вещества поради подобрено развитие на микроорганизми

• По-висока жизнеспособност на говедата и млекодайните стада

• Подобрено хранене с калций и магнезий

• По-здрави телета:  по-устойчиви на болести

• Подобрено ежедневно увеличаване на теглото

• Телетата са по-жизнени

• По-лесно преминаване от мляко към груба храна в първата фаза на живота

• Много ефективна срещу диария при телетата

• По-дълъг период на млеконадой

• По-добро използване на фуража

• Съкратен период на угояване


Овце, кози – ползи

• Детоксикация на организма чрез свързване на вредни субстанции

• По-дълъг период на млеконадой

• По-добро усвояване на хранителните вещества поради подобрено развитие на микроорганизми

• По-спокойни животни

• По-висока жизнеспособност чрез намаляване на стреса

• Подобрено ежедневно увеличаване на теглото

• Съкратен период на угояване

• Животните са по-жизнени

Сподели

Запишете се за нашия бюлетин! Може да научавате всички нови промоции