Основната функция на продуктите на Панамин Ко. –  Панамин Агро® и новата серия листни торове Панатоп®, е да се запази потенциала на културите, независимо дали са третирани преди или след стрес. Разбира се, превантивните действия дават още по-добри резултати в комбинация с последващи третирания, но на практика продуктите работят и в двата случая, успявайки да запазят потенциала и посевите да не бъдат увредени, и да не бъде намален добивът вследствие на биотичния и абиотичния стрес, който е преживян през годината.

Вижте повече тук: