Panatop - IMMUNO SAVE

ЗАЩИТА И КАЧЕСТВО ЗА ВАШИТЕ КУЛТУРИ Immuno Save е чист и силно концентриран суспензионен тор съдържащ калий, силиций и мед. Перфектното съчетание на тези елементи допринася за по-здрави и силни растения. Проявява фунгициден ефект в различна степен спрямо гъбни патогени, като силно повишава имнуният отговор на растението срещу вредители. Immuno Save е сигурно решение за здрави растения и залагане на висок добивен потенциал. Препоръчва се при всички видове култури. 

Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?