PANATOP TOP MAX е концентриран течен тор

• Универсален течен азотен тор за интензивно отглеждане и високи добиви.

Той е подходящ за листно подхранване, съчетава положителните качества на амидната форма на азота в комбинация със сяра (SО3) и концентрирани микроелементи.

› Особено подходящ за култури с по-дълъг вегетационен период.

Осигурява необходимата азотна храна на растенията след коригиращо торене.

Обогатен е с хелатирани микроелементи.

Повишава добива и качеството на отглежданите култури.

За максимални резултати използвайте комбинациите на Panatechnology.

Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?