Panatop - Fulvic MAX

Panatop Fulvic Max® е иновация в земеделието в световен мащаб. Първият по рода си течен тор, който комбинира силно концентрирани фулво киселини, хуминови киселини, аминокиселини и не на последно място екстракт от водорасли с добавка микроелементи. Това съчетание регулира молекулярните, физиологичните и биохимичните процеси в растениято. Коригира дефицита на хранителни вещества по време на вегетация. Възстановява почвеното плодородие, като активира почвените микроорганизми и стимулира размножаването им. Отблокира хранителните вещества и ги трансформира в максимално усвоима форма, развива мощна коренова система и повишава толерантността към биотичен и абиотичен стрес. Превантивно приложение за повишаване имунния отговор към суша,измръзване и преовлажняване на растението.

Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?