PANATOP FULVIC D е иновативен и патентован листен и почвен имуностимулатор.

• Балансирана формула съчетана с хумусни киселини, калциев и магнезиев карбонат, микроелементи и естествено свързан въглероден диоксид.

• Хумусните киселини допринасят за трансформирането на хранителните вещества в достъпна за растенията форма, стимулират на растежа, повишават здравният статус, абсорбират влагата и възстановяват почвеното плодородие.

• Калцият (Ca) и магнезият (Mg) са изключителен тандем при борба със стресовите фактори.

• Калцият (Ca) допринася за здравина, еластичност, възстановяване след градушки, други неблагоприятни условия и удължен период на съхранение.

• Синергичното му действие с Магнезия (Mg) подсилва фотосинтезата и производството на хлорофила.

• CO2-въздействие: Въглеродният диоксид в карбонатите влияе пряко върху фотосинтезата, повишава синтеза на глюкоза, намалява транспирацията на влагата и повишава имунния отговор към абиотичен и биотичен стрес.

За максимални резултати използвайте комбинациите на Panatechnology.
Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?