Panamin - Fulvic

Panamin Fulvic® е ново бъдеще за оптимизиране на основното торене. Предимствата, които притежава съдействат за отключване на основните макро- и микроелементи в почвата за по – бързото им и пълноценно усвояване. Увеличава устойчивостта на културите към неблагоприятни климатични условия, като засушаване, преовлажняване, студ, болести и възстановяване реколтата след бедствия. Оптимизира pH средата на почвата, като подобрява физическата структура, запазва влагата и плодородието. Контролира и балансира растежа на растенията, като ускорява и удължава фотосинтезата. Намалява разпространението и развитие на болести и отблъсква някои видове насекоми. Panamin Fulvic® действа подхранващо и стимулира пълното развитие на културите, като разкрива потенциала им спрямо условията.

Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?