PANAMIN FULVIC е ново поколение листен и почвен активатор.

Хумусните киселини се добиват от природната суровина млад леонардит (загнила растителност на над 100 хил. години). Уникалната технология
на извличане на хумусните киселини чрез калий позволява по-висока концентрация на фулвиновите киселини спрямо хуминовите. Фулвиновите киселини са подраздел на хуминовите със сходни характеристики, но за разлика от тях фулвиновите са съставени от малки 100 % водоразстворими молекули, което им позволява максимално усвояване през листата. Хумусните киселини допринасят за:

• Повишаване имунния отговор на растенията към неблагоприятните климатични условия, като засушаване, преовлажняване и температурни амплитуди. Образува мицеларно покритие върху листата, което допълнително затруднява проникването на гъбните патогени.

• Оптимално усвояване на хранителни вещества и транспортирането им от корена към листата
• трансформират недостъпните хранителни вещества в почвата в усвоима за растенията форма, блокират тежките метали

• Спомагат за размножаването на почвените микроорганизми, повишават нивото на въглерод, възвръщат почвеното плодородие и абсорбират влагата.

За максимални резултати използвайте комбинациите на Panatechnology.

Какви количества трябва да се използват на квадратен метър?
За кои култури се отнася продукта?
Каква е цената?

Имате въпроси?