През юни 2021г. в АУ Букурещ бяха оповестени резултатите от проведени редица изпитвания от АУ Пловдив по дългосрочния ни внедрителски договор.
Изследванията бяха докладвани във формата на аграрните университети в Пловдив, Женгжоу и Букурещ. В резултат на това бяха публикувани статии в научни журнали за фунгистатичното и инсектицидното действие на продуктите Panatop Imunno active pius и Panatop Imunno save.