Посевите на полетата пожълтяха почти навсякъде в България. Големият въпрос е ще се оправят ли? Отговорът е – да! В това ни увериха специалистите от Panamin Co

Вследствие на стреса от резките промени в температурите, добивният потенциал на растенията е намален, но той може да бъде възстановен.

Това е най-важната задача за фермерите в момента, тъй като прогнозите тази година са за висока изкупна цена на продукцията от есенници и това е шансът на българските земеделци да компенсират загубите от миналата година.

Прочетете повече тук