Пазарът на биологични препарати за растителна защита ще достигне през тази година 3 млрд. долара и ще заеме дял от 5% в групата на пестицидите.
Ежегодно пазарът на биопрепарати се увеличава средно с около 10%. През последните десет години всички сектори за биологичен контрол в растениевъдството показват чувствителен ръст, тъй като този нов пазар е много интересен, коментира Алмос Запелини, специалист от компанията Koppert.
Показателен в това отношение е примерът на Бразилия. Общо пазарът на пестициди в страната се оценява на 9.6 млрд. долара, като стойността на биопрепаратите е около 192 млн. долара или 2%.
Повече вижте ТУК