Панамин взе участие в Националния форум на производителите на малини и ягодоплодни, който беше посветен на Перспективите за развитие на ягодоплодните култури в България в условията на глобални климатични промени и остра конкуренция от трети страни. Продуктът Панамин Агро е с отлични показатели при прилагане върху ягодоплодни, осигурявайки толерантност на растенията към стрес, повишаване на качеството и добивите.
Повече за събитието вижте ТУК.