Що е то Калиев Фулват и как помага на фермера и почвата?

Каква е разликата между фулвинови и хуминовите киселини, обясняват експертите на „Панамин“

Новата впечатляваща иновация в последните разработки на Panatechnology е методът на извличане на фулвинови и хуминови екстракти от изключително полезната за растенията природна суровина – загнила растителност от над 100 000 години, което е всъщност вид млад Леонардит /органичен тор/.

Откритието намира приложение поради факта, че именно хуминовите киселини имат високо молекулярно тегло, което ги прави трудно усвоими през листата, затова успешно се използват и се препоръчват за почвена употреба.

Фулвиновите киселини обаче, като подраздел на хуминовите, за разлика от тях имат малка, подвижна и 100% водоразтворима и усвоима през листата молекула, което позволява тяхното листно приложение.

Последната и най-иновативна формулация на Panatehnology с високо съдържание на калиев фулват – Panatop Fulvic Max вече показа удивителни резулати в български условия из цялата страна при различни култури през изминалата стопанска година.

Освен стандартното му листно приложение  Panatop Fulvic Max има и друга уникална функция, която вече беше тествана в няколко стопанства в Северна и Южна България.

Това направихме съвместно с нашите партньори от Ник Агро Сървиз, по примера на водещите световни практики в регенаративното земеделние.

През есента на миналата година третирахме различни полета с пшенични, царевични и слънчогледови остатъци, като преди това бяха направени сериозни почвени анализи Soil Health, които повторихме половин година по-късно през тази пролет.

Резулатите надминаха очакванията.

Във всички участъци, независимо от вида на растителните остатъци, почвеното плодородие е значително повишено, изразено в увеличението на минерализиран азот, фосфор и калий и на протеиновия индекс, който е всъщност основен фактор в оценката на почвата.

Разликите между контролните полета и третираните участъци може да се обясни с по-активното действие на почвените микроорганизми.

Изводите сочат, че високото съдържание на калиев фулват с екстракти от водорасли, подбрани аминокиселини и концентрирани микроелементи превръща Panatop Fulvic Max не само в един от най-добрите деструктори на растителни остатъци, но и в обогатител

на почви и спокойно може да се препоръчва при намалени норми на торене, които днес вече са и европейско изискване.

Той повишава значително нивото на минерализиран азот, фосфор и калий в почвата, които са в достъпен вид за растенията. А заедно с това чувствително повишава и оценката на почвата и терена, благодарение на увеличения брой на почвените микроорганизми.

Така напръсканите растителни остатъци връщат обратно в почвата всички налични в тях хранителни вещества, като по този начин я обогатяват и  възобновяват нейното плодородие.

И не само това! Друга основна функция на хуминовите и фулвиновите екстракти е възможността им  да блокират тежките метали в почвата, които взаимодействат с НПК в нея и по този начин ги правят недостъпни за растенията. След намесата им земеделските култури получават достъп до всички налични и полезни за тях вещества.

Не на последно място, тези екстракти имат свойството да абсорбират влагата и да я запазват и съхраняват за период от 20 дни. Това е изключително преимущество за фермерите при

зачестилите напоследък засушавания по време на и следсеитбения период.

Когато се третира в края на лятото и в началото на есента при по-високи температури, калиевият фулват спомага за развитието на почвените микроорганизми.

С напредването на есента, падането на температурите и увеличаването на влагата големият брой микроорганизми започват да се хранят с растителните остатъци. По този начин те обогатяват почвата, връщайки в нея всички налични в тях НПК.

Нарастващият брой на почвени микроорганизми е правопорционален на повишаването на плодородието и потенциала за устойчиво земеделие.