Българските производители на пшеница няма да успеят напълно да се насладят на рекордната реколта през тази година, след като за пореден месец активното предлагане в Черноморския регион оказва натиск върху цените. В септемврийския си доклад Департаментът по земеделие на САЩ (USDA) отново значително повиши прогнозите си за производството в Русия, надминавайки досегашните и без това рекордни оценки. Малко по-оптимистична за цените в региона е ситуацията при царевицата, където очакванията за ЕС и Украйна се влошават, в следствие горещини и засушаване в някои райони през август.
На този фон прогнозите за производство и потребление в глобален план остават без съществена промяна, спрямо картината от предходния месец. Преходните запаси от зърно вероятно ще намалеят за първи път от години, но този спад е значително по-ограничен, в сравнение с първите прогнози през април и май. Съответно, ентусиазмът за цените днес е много по-скромен.
Повече вижте Тук.