Panamin Fulvic Max е иновативна смес от фино стрити вулканични скали, органични фулвинови и хуминови екстракти без аналог в света. Основата на всеки продукт от серията на Panamin са микронизирани смеси от различни вулканични скали – Калцид, Зеолит, Доломит и други.
Чрез финото разпадане на частиците до ниво микрони се осигурява тяхното 100% усвояване от растенията, което им позволява дълго и системно действие. Размерът на частиците в този вулканичен микс са от 0,1 до 6 микрона, като за сравнение размерът на листните устица е между 20 и 30 микрона.

Как помагат вулканичните скали на растенията?

Те са богати на карбонати, чиято основна част е естествено свързания въглероден диоксид, формиран за милиони години. При проникването му в растенията се натрупва в запас на клетъчно ниво и допринася за максимална фотосинтеза, независимо от стресовите фактори, за повече от 20 дни след третирането. Всички знаем, че в горещите и сухи периоди тя спада до минимални нива през деня, което видимо рефлектира върху листата. Запасът от естествено свързан въглероден диоксид осигурява удължена и ускорена фотосинтеза дори и в най-горещите дни на вегетацията. Също така той повишава синтеза на глюкоза и сгъстява вътрешните сокове, което води до сериозна толерантност към слани и измръзване. Допълнителна реакция е и регулацията на устицата, като те остават максимално затворени, осигурявайки намалено изпарение на влага и респективно сериозна толерантност към суша. Тези природни карбонати са богати на калции и магнезии. Калцият заздравява клетъчната стена като осигурява на растенията здравина, еластичност и удължен период на съхранение и при наличие на повече влага не позволява напукване на плодовете. Магнезият е отговорен за производството на хлорофил и допълнително подпомага фотосинтезата. Другата основна съставка, която идва от Зеолита е силициевият диоксид. Той играе ролята на транспортер на хранителни вещества от корена към листата, втвърдява горния им слой и сгъстява трихомите(фини реснички на повърхността) по тях. Наред с това силното му антисептично действие, заради което се използва в хуманната медицина, повишава толерантността на растението не само към абиотичен, но и към биотичен стрес, като игрaе възспираща роля и изключително затруднява нападенията от вредители и неприятели. Иновативната комбинация от всички тези качества превръща Панамин в протектор на добивния потенциал. Всички знaем, че една култура, която се развива в оптимални климатопочвени условия, може да даде максимални добиви и качество на продукцията, без употребата на голямо количество скъпи торове и растителна защита. За съжаление, в най-новата ни история такива перфектни условия все по-рядко се срещат. Всякакви стресови фактори като: неплодородна, киселинна или алкална почва, ниско ниво на влага, липса на сняг през зимата, слани, измръзване, високи пролетни амплитуди и сериозните засушавания малко по малко отнемат от добивния потенциал на културите и накрая резултатите са незадоволителни.

Функция и Действие на Панамин

Функцията и действието на вулканичните скали, които изброихме, са допълнително подсилени с фулвинови и хуминови екстракти, богати на въглерод. Те се добиват от природната суровина млад Леонардит – загнила растителност на повече от 100 000 години. Иновативният метод на извличане позволява чрез калиева екстракция да се постигне по-висока концентрация на фулвиновите от хуминовите киселини, за разлика от повечето продукти на пазара. Всеизвестен факт е, че хуминовите киселини обикновено имат почвено приложение поради факта, че имат голяма и тежка молекула и са трудно усвоими през листата. Но за сметка на това са изключително полезни в почвата. Фулвиновите киселини обаче, като подраздел на хуминовите, имат същите качества, но за разлика от тях са с малка и 100% водоразтворима, и усвоима през листата молекула. Високото съдържание на хуминови и фулво киселини в продукта осигурява максималното разгръщане на техния потенциал при листно и почвено приложение. Основни характеристики на тези екстракти са:
  • Отблокиране на недостъпните хранителни вещества в почвата.
  • Размножаване на почвените микроорганизми
  • Разграждане на растителните остатъци, като се връщат наличните в растенията НПК обратно в почвата
  • Абсорбиране на влагата за минимум 20 дни
  • Повишаване протеиновия индекс и минерализирани НПК
  • Възвръщане на почвеното плодородие
Продуктите на Panatechnology с високо съдържание на фулво и хуминови екстракти се препоръчват за почвено приложение при бедни и киселинни почви, и намалени норми на торене. Съдържанието на карбонати и силиций от вулканичните скали и калиев фулват допълнително оптимизират pH нивото на почвата, блокират тежките метали в нея и позволяват максимално усвояване на хранителните вещества. На този етап в света липсват такива органоминерални миксове, които да осигуряват максимален добивен потенциал на растенията при наличие на неблагоприятни климатопочвени условия и да компенсират намалените норми на торене при бедни по състав почви. Panamin Fulvic Max предлага на производителите намалена себестойност на продукцията при повишено качество и количество на реколтата, дори и при все по-сериозните климатични изменения в последните години.