За първи път у нас се проведе професионален форум за реализация на пресни плодове и зеленчуци. InteliFresh, организиран от ИнтелиАгро, събра всички участници по веригата от производството, съхранението, транспорта и търговците на продуктите, за да им даде възможност да създадат контакти помежду си, за да може до потребителите да достига качествена продукция.
„Действително за първи път някой се обръща към сектор „Плодове и зеленчуци“ конкретно и то в най-наболелите проблеми, свързани с маркетинга. България започва да прави по-добро производство на плодове и зеленчуци, по-грамотно и основният проблем на нашите производители е реализацията и пазара. Факт е, че залата е пълна и няма места, интересът е много голям и явно има необходимост от такъв вид срещи“, каза председателят на Добруджанския овощарски съюз на Димитричка Търпанова.
По време на InteliFresh, Панамин Агро представи своите доказани положителни свойства при плодови и зеленчукови култури, изразяващи се в понижаване на себестойността, увеличаване на качеството и количеството на крайната продукция, както и постигнатите резултати в зеленчукопроизводството и овощарството през 2017 г.
Повече вижте Тук и Тук.