Първо третиране - Начало на активна вегетация (2-3та двойка или 3-5ти лист)

10-15 дни след първо третиране